BHD ONLINE

špeciálne online vydanie unikátneho mestského spoločensko-akademického festivalu ponúkajúceho hodnotový program na priesečníku kresťanstva a dnešnej spoločnosti!

BHD vs. BHD ONLINE

Aké bude BHD ONLINE?

Hoci sme týždenný festival BHD kvôli súčasnej situácii presunuli na september, nechceme, i napriek náročným okolnostiam, rezignovať na naše poslanie formovať, vzdelávať, viesť dialóg a šíriť kresťanskú kultúru. Preto tento čas prijímame, ako výzvu a prichádzame s novým formátom BHD online.

Partneri