Môžu kresťania za extrémizmus? Majú Slováci príliš silné alebo príliš slabé národné povedomie? Kde sú rozumné hranice slobody prejavu?
Úspech ĽSNS v parlamentných voľbách v roku 2016 a následné pôsobenie tejto strany v parlamente podnietilo diskusiu o extrémizme a hrozbách, ktoré môže predstavovať pre verejný život. Skutočnosť, že Kotlebova strana sa hlási ku kresťanstvu, postavila aj cirkvi do ťažkej situácie. Viacero liberálnych teológov a intelektuálov zverejnilo ešte v marci 2016 vyhlásenie, v ktorom kresťanským cirkvám prisúdili spoluzodpovednosť za vstup extrémistickej strany do parlamentu a vyhlásenie KBS k výsledku volieb ohodnotili ako alibistické. Signatári vyhlásenia sa tiež prihlásili k hodnoteniu, že medzi voličmi ĽSNS je veľa kresťanov, zvlášť katolíkov a vyzvali cirkevných predstaviteľov na zapojenie sa do boja proti extrémizmu. V diskusii sa zameriame na otázky, aké miesto má v boji proti extrémizmu vzdelávanie i represia a či príčinou extrémizmu nie je aj nedostatok zdravého vlastenectva mainstreamových spoločenských síl. Budeme venovať pozornosť i nedávnej protiextrémistickej novele Trestného zákona a hlasom kritikov, ktorí v nej vidia obmedzenie našej slobody.
Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský je farár obce Nová Lesná, odborný asistent na Katedre dogmatickej teológie Univerzity Komenského a bývalý dlhoročný výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2002, po nej dva roky pôsobil ako kaplán v Kežmarku. Od septembra 2004 do júna 2008 žil v Ríme. V roku 2006 získal licenciát na Pápežskej univerzite sv. Gregora v Ríme a v roku 2009 doktorát na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V jeseni 2007 sa podieľal na založení Spoločenstva priateľov Ferka Skyčáka, ktoré vydáva teologický časopis Nové Horizonty, kde je výkonným redaktorom.

Ondrej Prostredník

Ondrej Prostredník

Ondrej Prostredník je evanjelický teológ. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou, v rokoch 1985 – 1986 absolvoval študijný pobyt na Karl-Marx Universität v Lipsku, neskôr bol na študijnom pobyte v USA. V súčasnosti pôsobí na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, kde sa popri pedagogike venuje výskumu v oblasti novozmluvnej etiky, ekumeniky a medzináboženského dialógu. V roku 2015 sa habilitoval v odbore evanjelická teológia. Venuje sa tiež publicistickej činnosti, od januára 2017 prispieva do denníka SME. V minulosti pracoval na projekte „Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi“. V roku 2015 sa verejne postavil proti referendu o ochrane rodiny. Po minuloročných marcových voľbách zase spolu s  kolegami napísali otvorený list proti Kotlebovej Ľudovej strane Naše Slovensko. Je ženatý, žije v Bratislave.
Daniel Lipšic

Daniel Lipšic

Daniel Lipšic je známy slovenský právnik a politik. Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so študijnými pobytmi na univerzite v Minneapolise a v Centre práva Univerzity v Georgetown, Washington D.C. v USA. Postgraduálne štúdium na Harvard Law School v rokoch 1998 – 2000 ukončil obdržaním titulu Master of Laws. Pracoval v advokátskej kancelárii Valko & Partners. Počas vysokoškolského štúdia (1991 – 1995) bol predsedom občianskeho združenia Občiansko-demokratická mládež. Zastával viacero vrcholových politických funkcií, bol ministrom spravodlivosti a ministrom vnútra. V roku 2012 oznámil vystúpenie z KDH a založil politickú stranu Nová väčšina, z ktorej je v súčasnosti hnutie NOVA. V septembri 2016 sa po autonehode, ktorej bol účastníkom, vzdal poslaneckého mandátu. Je ženatý, má dvoch synov.
Ondrej Dostál

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je slovenský politik, sociológ, bývalý novinár a predseda Občianskej konzervatívnej strany. Vyštudoval odbor filozofia – sociológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a neskôr aj právo na Právnickej fakulte tej istej univerzity. V roku 1991 spoluzakladal Občiansko-demokratickú mládež. V rokoch 1997 až 2001 bol členom Demokratickej strany. Neskôr bol jedným zo zakladajúcich členov Občianskej konzervatívnej strany, ktorej je dnes predsedom. Jeho blogy si môžete prečítať v Denníku N a Denníku SME.