Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský je farár obce Nová Lesná, odborný asistent na Katedre dogmatickej teológie Univerzity Komenského a bývalý dlhoročný výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2002, po nej dva roky pôsobil ako kaplán v Kežmarku. Od septembra 2004 do júna 2008 žil v Ríme. V roku 2006 získal licenciát na Pápežskej univerzite sv. Gregora v Ríme a v roku 2009 doktorát na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V jeseni 2007 sa podieľal na založení Spoločenstva priateľov Ferka Skyčáka, ktoré vydáva teologický časopis Nové Horizonty, kde je výkonným redaktorom.