• Bol zákaz verejných sv. omší potrebný alebo išlo o narušenie náboženskej slobody?
  • Čo z noviniek v náboženskej praxi by malo ostať a v čom je potrebné sa vrátiť späť?
  • Ako sa slovenská cirkev vysporiadala s koronakrízou? Čo sme zvládli a čo nie?

Koronakríza postavila pred mnohé výzvy aj slovenskú cirkev a veriacich. Zažili sme zatvorené kostoly a zákaz verejných bohoslužieb. Kňazi boli odrazu odrezaní od svojich veriacich a veriaci od sviatostí, aj keď obchody a pneuservisy mohli ostať otvorené. Keď sa zas začalo hovoriť o uvoľnení protiepidemilogických opatrení, kostoly sa dostali na jednu rovinu s barmi, fitnescentrami a divadlami. Počas koronakrízy sa zmenila prax prístupu k eucharistii, mnohí objavili čaro online vysielania sv. omší a náboženská prax sa ešte viac uchýlila do súkromia. Rozmer prípadného Božieho trestu v duchovnom vysvetľovaní krízy takmer úplne absentoval. O tom, čo o slovenskej cirkvi ukázala koronakríza bude diskutovať kresťanský politik Richard Vašečka, bývalý kancelár Konferencie biskupov Slovenska a publicista a prekladateľ z Košíc Mikuláš Hučko.

4061a.jpg

Mikuláš Hučko

Mikuláš Hučko pôsobí ako prekladateľ a tlmočník. Vyrastal v Prešove a po páde komunizmu sa venoval rozvoju gréckokatolíckej cirkvi. Pravidelne prispieva na webový portál christianitas.sk a spolupracuje s nadáciou Slovakia Christiana.

rišo.jpg

Richard Vašečka

Richard Vašečka je poslanec NR SR pre vzdelávanie, podpredseda klubu Kresťanská únia, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Medzi jeho hlavné agendy patrí podpora manželstva muža a ženy, praktická pomoc rodinám či boj proti hazardu. Roky pôsobil ako učiteľ náboženstva v Žiline, je tiež vedúci spoločenstva Nový Jeruzalema v rámci viacerých projektov prednáša po Slovensku na témy manželstva či vecí verejných. S manželkou Martou vychovávajú štyri deti

Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský

Anton Ziolkovský je farár obce Nová Lesná, odborný asistent na Katedre dogmatickej teológie Univerzity Komenského a bývalý dlhoročný výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2002, po nej dva roky pôsobil ako kaplán v Kežmarku. Od septembra 2004 do júna 2008 žil v Ríme. V roku 2006 získal licenciát na Pápežskej univerzite sv. Gregora v Ríme a v roku 2009 doktorát na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V jeseni 2007 sa podieľal na založení Spoločenstva priateľov Ferka Skyčáka, ktoré vydáva teologický časopis Nové Horizonty, kde je výkonným redaktorom.

Michal Čop

Michal Čop

He is the dramaturg of the Hanus days festival and a member of the editorial board of the daily Štandard. He graduated in political science, is a graduate of Anton Neuwirth College and a member of the Ladislav Hanus Society. He lives in Snina.