Nesú si deti krivdy z detstva do dospelosti? Ako sa s nimi dá vysporiadať? Kde je hranica medzi odpustiť a zabudnúť? Ako sa tento problém dotýka spoločnosti, cirkvi, každého jedného z nás?
Vstup: 5€/3€ (študent) Hostia v diskusii budú debatovať o tom, ako ujmy z detstva ovplyvňujú zaradenie sa do spoločnosti v dospelom veku. Nezvládnutie výchovy dieťaťa, ktoré vyústi do psychického či fyzického násilia, rozvodu, či dokonca prevzatia starostlivosti o dieťa štátnymi inštitúciami, je ujma, ktorú si dieťa nesie a musí sa s ňou vysporiadať. Deti z nekompletných rodín si to častokrát nesú ako „nálepku na čele“ počas celého detstva, niekedy až do dospelosti. Akým spôsobom sa dá s takýmito ujmami vysporiadať? Je „zabudnúť na ne“ to isté ako „odpustiť“? Ako môže dieťa dospieť k odpusteniu a akú úlohu v tomto procese hrá spoločnosť, ale aj cirkev? Téma odpustenia nie je v diskusiách súčasného sveta príliš častá. Aj v tejto oblasti možno badať akýsi nezáujem, ľahostajnosť alebo jednoducho obavu a neskúsenosť. Dnešný svet je nastavený na rýchlosť a výkon, pričom vzťahy a vnútorné prežívanie sú na druhej koľaji. Hovorí sa, že čo nás nezabije, to nás posilní. Sú takéto skúsenosti z detstva zárukou toho, že z takýchto detí vyrastú zodpovední dospelí, ktorí budú k svojim deťom pristupovať správne? Akú úlohu v tomto procese môže zohrať každý z nás? Aj o tom sa budeme rozprávať s našimi hosťami.
o. Dušan Škurla

o. Dušan Škurla

Je katolícky kňaz, ktorý sa od roku 2007 aktívne venuje téme ochrany života nenarodených. Pôsobí v Košickej arcidiecéze ako koordinátor aktivít na ochranu života nenarodených. Angažoval sa v organizácii Národného pochodu za život v Košiciach, ako aj kampani 9 mesiacov za život. Stál pri zrode košickej pro-life organizácie Deti svätej Alžbety – Aliancia za život, o.z.

Alexandra Miklošková

Matka 3 detí, ktorá vyrastala v detskom domove.
Marek Vadrna

Marek Vadrna

Je katolícky kňaz, ktorý sa odmalička cítil v kostole ako doma. V jednom rozhovore priznal, že arcibiskup sa domnieval, že z neho nemôže byť dobrý kňaz, lebo nemá mamu, a tú mal dokonca aj Ježiš. Narodil sa v Trnave. Potom, čo im zomrela mama, od siedmich rokov vyrastal v detskom domove. Základnú školu absolvoval striedavo v Cíferi a v Trnave. V Žiline sa vyučil za stolára a maturoval v odbore Pozemné staviteľstvo. Po maturite v roku 1995 vstúpil do noviciátu Kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán. Prijal rehoľné meno Chryzostom a v roku 2000 sa natrvalo začlenil do rehole zložením večných sľubov. Za kňaza bol vysvätený v Marianke 18. mája 2002.