Marek Vadrna

Marek Vadrna

Je katolícky kňaz, ktorý sa odmalička cítil v kostole ako doma. V jednom rozhovore priznal, že arcibiskup sa domnieval, že z neho nemôže byť dobrý kňaz, lebo nemá mamu, a tú mal dokonca aj Ježiš. Narodil sa v Trnave. Potom, čo im zomrela mama, od siedmich rokov vyrastal v detskom domove. Základnú školu absolvoval striedavo v Cíferi a v Trnave. V Žiline sa vyučil za stolára a maturoval v odbore Pozemné staviteľstvo. Po maturite v roku 1995 vstúpil do noviciátu Kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán. Prijal rehoľné meno Chryzostom a v roku 2000 sa natrvalo začlenil do rehole zložením večných sľubov. Za kňaza bol vysvätený v Marianke 18. mája 2002.