Jednota:
  • Je dôvodom rozdelenia kresťanských politikov do viacerých strán predovšetkým hodnotová rozdielnosť, alebo len osobné animozity?
  • Mali by sa kresťanskí politici snažiť o vytvorenie jednej politickej strany, alebo koalície?
  • Čo musia kresťanskí politici zmeniť, aby malo Slovensko v budúcnosti konzervatívneho, kresťanského premiéra?
Hodnoty:
  • Môže kresťanský politik v záujme o iné dobro načas nebrať ohľad na kultúrno-etické otázky?
  • Mal by kresťanský politik týmito témami podmieňovať svoju účasť vo vláde?
  • Zachová si kresťanský politik svoju tvár skôr vo vláde so Smerom, alebo s progresívcami?
  Moderuje: Michal Magušin
Lexmann-Foto_Roman-Skyba.jpg

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie v rámci frakcie Európskej ľudovej strany. Pred zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radkyne v Rade Európy a v Európskom parlamente pôsobila tiež ako osobitná stála zástupkyňa Národnej rady SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a pozorovateľských misií. Okrem iného sa venuje aj etickým aspektom nových technológií a ich ukotveniu v európskej legislatíve, či ochrane detí na internete

Anna Záborská

Anna Záborská

MUDr. Anna Záborská je poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Patrí k najvplyvnejším a najaktívnejším poslancom presadzujúcim ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa vlastného svedomia. Angažuje sa ako ľudskoprávna aktivistka (spoluzakladala Fórum života a Slovenskú spoločnosť pre rodinu). Je tiež aktívna v mimovládnych organizáciách ako napríklad Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antona Neuwirtha, Slovenská katolícka charita a Hnutie katolíckych žien. Je dcérou významného humanistu, politika, diplomata a disidenta MUDr. Antona Neuwirtha. V súčasnosti je predsedníčkou konzervatívnej strany Kresťanská únia.

Marián Čaučík

Marián Čaučík

Marián Čaučík was an activist in the underground church. He is a co-founder of the Movement of Christian Communities of Children called eRko and he was the director of the Dobrá novina charity program. He has been actively involved in development aid in Africa. He is active in the Christian Democratic Party(KDH), for which he ran in the European Parliament and parliamentary elections in Slovakia. In 2018, he received the Pribin Cross II. degree for merits for the social development of the Slovak Republic.

Tomáš Taraba

Tomáš Taraba

Tomáš Taraba je predsedom strany KDŽP. Vyštudoval ekonómiu a pred založením strany pôsobil ako manažér v súkromnej oblasti.
Marek Antal

Marek Antal

Marek Antal pracoval ako programátor. Neskôr vybudoval IT spoločnosti; košický Ness KDC a neskôr GlobalLogic. Má za sebou 20 rokov práce v manažérskych pozíciách v medzinárodnom prostredí. Je voleným členom predsedníctva strany Za ľudí.  
heger.jpg

Eduard Heger

Eduard Heger je súčasným predsedom vlády Slovenskej republiky. Pred tým pôsobil ako minister financí Slovenskej republiky vo vláde Igora Matoviča a istý čas ako zastupujúci minister zdravotníctva a školstva. Je členom vodcovského tímu Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Pred vstupom do politiky pôsobil ako manažér.