Tomáš Taraba

Tomáš Taraba

Tomáš Taraba je predsedom strany KDŽP. Vyštudoval ekonómiu a pred založením strany pôsobil ako manažér v súkromnej oblasti.