illustration-006
History

Film: Súď ma a skúšaj

(SR/2013/72 min.) Film a diskusia s režisérkou o zmysle života rehoľných sestier počas likvidácie kláštorov.
Čo prežívali rehoľné sestry počas likvidácie ženských reholí? Aké motívy ich viedli vstúpiť do kláštora? Čo je zmyslom ženského bytia?

Protagonistkami filmu Súď ma a skúšaj sú rehoľné sestry, ktoré prežili likvidáciu ženských reholí v 50. rokoch. Pre vernosť hodnotám, v ktoré uverili, sa nechcene stali svedkami dejinných udalostí nášho národa.

Realizácii samotného dokumentu predchádzalo trojročné obdobie výskumu, štúdia a digitalizácie dobových fotografií a dokumentov. Súbežne prebiehalo filmovanie výpovedí 84 svedkýň krutej Akcie R na miestach spojených s deportáciou a väznením, ako aj nakrúcanie autentických situácií v rehoľných spoločenstvách. V spolupráci s filmovým štábom autorka natočila neopakovateľný materiál veľkej historickej i spoločenskej hodnoty. Film získal Cenu Jedného sveta a stal sa tak víťazným slovenským dokumentom.  Po premietaní nasleduje diskusia s režisérkou Ivicou Kúšikovou. Podujatie je pripravené v spolupráci s projektom "Premietaj" festivalu Jeden svet.  
Ivica Kušíková

Ivica Kušíková

Ivica Kušíková je členkou Misijnej kongregácie služobníc Ducha svätého. Vyštudovala stavebné inžinierstvo, po zložení večných sľubov sa však jej misiou stala predovšetkým filmová tvorba. Pokračovala v štúdiách médií na St. Patrick College v Írsku a absolvovala magisterské štúdia dokumentaristiky vo Veľkej Británii. Na popud amerických rádových sestier sa začala zaoberať osudmi reholí v čase komunistickej totality v Československu. V tíme spolu s tromi rádovými sestrami z rôznych kongregácií rozbehla dlhoročný historicko-dokumentačný projekt Svedkovia viery. Prvý veľký úspech zaznamenala filmom Pilátova amnestia o rokoch 1945 – 1965.

Pre portál Postoy sa o svojej práci vyjadrila: “Snažím sa o sprostredkovanie príbehu človeka, ktorý svojou pravdivosťou a autentickosťou otvára divákovi nové obzory a pomáha mu tak formovať vlastný názor na život.”