Ivica Kušíková

Ivica Kušíková

Ivica Kušíková je členkou Misijnej kongregácie služobníc Ducha svätého. Vyštudovala stavebné inžinierstvo, po zložení večných sľubov sa však jej misiou stala predovšetkým filmová tvorba. Pokračovala v štúdiách médií na St. Patrick College v Írsku a absolvovala magisterské štúdia dokumentaristiky vo Veľkej Británii. Na popud amerických rádových sestier sa začala zaoberať osudmi reholí v čase komunistickej totality v Československu. V tíme spolu s tromi rádovými sestrami z rôznych kongregácií rozbehla dlhoročný historicko-dokumentačný projekt Svedkovia viery. Prvý veľký úspech zaznamenala filmom Pilátova amnestia o rokoch 1945 – 1965.

Pre portál Postoy sa o svojej práci vyjadrila: “Snažím sa o sprostredkovanie príbehu človeka, ktorý svojou pravdivosťou a autentickosťou otvára divákovi nové obzory a pomáha mu tak formovať vlastný názor na život.”