• Porazil Ján Pavol II. komunizmus?
  • Ako pomáhal poľský pápež Slovákom v dobe neslobody? 
  • Aký bol názor Jána Pavla II. na význam národa?

Tento rok si pripomíname 100 rokov od narodenia pápeža sv. Jána Pavla II. Pri príležitosti tohto výročia sa chceme zamyslieť nad jeho pontifikátom a nad významom jeho pôsobenia pre Slovákov. Bývalá poľská premiérka a veľvyslankyňa vo Vatikáne  Hanna Suchotská sa prostredníctvom online streamovenej prednášky zameria na vplyv pápeža na svetový poriadok a renomovaná slovenská historička Emília Hrabovec predstaví okrem iného myslenie Jána Pavla II. o teologickom význame národa a dôsledky jeho činov pre komunistický režim v bývalom Československu.   

Podujatie bude ukončené otvorením digitálnej výstavy pani profesorky Emílie Hrabovec: Ján Pavol II. a Slovensko

Hrabovec.jpg

Emília Hrabovec

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec je slovenská historička, v súčasnosti pôsobiaca ako vedúca Katedry kresťanskej filozofie a historických vied na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Po odchode do emigrácie v roku 1984 študovala históriu a kombinované odbory na univerzitách vo Freiburgu, Mníchove, Bazileji a napokon vo Viedni, kde získala doktorát, habilitovala sa a pôsobila ako mimoriadna profesorka. Po návrate na Slovensko ju prezident republiky vymenoval za riadnu profesorku histórie. Bola hosťujúcou profesorkou na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene a na Štátnej univerzite La Sapienza v Ríme, pôsobila ako senior research fellow na Ústave taliansko-nemeckých štúdií v Trente a na Ústave východoeurópskych štúdií v Regensburgu. Výskumne sa zameriava na dejiny diplomacie Svätej stolice a dejiny vzťahov Svätej stolice k strednej a východnej Európe a cirkevné a politické dejiny strednej a východnej Európy v 20. storočí. Výsledkom jej vedeckých aktivít je viac než 250 vedeckých publikácií v šiestich jazykoch. Je členkou Pápežského výboru pre historické vedy, Collegia Carolina, Ústavu pre štúdium a výskum Druhého vatikánskeho koncilu na Pápežskej lateránskej univerzite, Vedeckej rady Revue d’histoire ecclésiastique a ďalších medzinárodných vedeckých grémií.

Suchocká.jpg

Hanna Suchocká

Hanna Suchocká je poľská politička, diplomatka a odborníčka na ústavné právo. V rokoch 1992-1993 zastávala ako prvá žena v poľských dejinách funkciu predsedníčky vlády. Po odchode z čela exekutívy pôsobila najprv v rokoch 1997 - 2000 ako ministerka spravodlivosti a v rokoch 2001-2013 ako veľvyslankyňa vo Vatikáne.

žofka.jpg

Žofia Majdeková

Žofia Majdeková bola prvou výkonnou riaditeľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa (SLH). V súčasnosti pracuje pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, vo voľnom čase hrá na priečnej flaute, maľuje, spieva v gréckokatolíckom zbore, prechádza sa v prírode. Najradšej sa prepravuje na bicykli, je skautkou a dobrovoľnícky mentoruje/coachuje. V SLH vedie seminár o Ladislavovi Hanusovi a konzultuje akademické eseje frekventantov základného programu k "ženskej otázke", kultúre, umeniu, kontemplatívnemu životu "vo svete" a k aktuálnym spoločenským výzvam. Zaujímajú ju morálne dilemy umelej inteligencie a superhrdinov, psychológia, veda a robotika.