Šiesty panel BHD Konferencie: Odkiaľ prichádzame?, v ktorom budú diskutovať profesori a intelektuáli.

Ponúkame vám možnosť zakúpiť si vstupenku na celodennú konferenciu (6 panelov) TU.

Prípadne si môžete kúpiť vstupenku na toto konkrétne podujatie alebo permanentku na celý festival BHD prostredníctvom tlačidiel nižšie.

Homza.jpg

Martin Homza

Prof. Martin Homza, Dr. je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín všeobecne. Pracuje najmä so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom niekoľkých vedeckých monografií a editorom obsiahlych textov z dejín Spiša. V roku 2012 ho poľský prezident ocenil Rytierskym rádom za zásluhy o Poľskú republiku.

Hrabovec.jpg

Emília Hrabovec

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec je slovenská historička, v súčasnosti pôsobiaca ako vedúca Katedry kresťanskej filozofie a historických vied na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Po odchode do emigrácie v roku 1984 študovala históriu a kombinované odbory na univerzitách vo Freiburgu, Mníchove, Bazileji a napokon vo Viedni, kde získala doktorát, habilitovala sa a pôsobila ako mimoriadna profesorka. Po návrate na Slovensko ju prezident republiky vymenoval za riadnu profesorku histórie. Bola hosťujúcou profesorkou na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene a na Štátnej univerzite La Sapienza v Ríme, pôsobila ako senior research fellow na Ústave taliansko-nemeckých štúdií v Trente a na Ústave východoeurópskych štúdií v Regensburgu. Výskumne sa zameriava na dejiny diplomacie Svätej stolice a dejiny vzťahov Svätej stolice k strednej a východnej Európe a cirkevné a politické dejiny strednej a východnej Európy v 20. storočí. Výsledkom jej vedeckých aktivít je viac než 250 vedeckých publikácií v šiestich jazykoch. Je členkou Pápežského výboru pre historické vedy, Collegia Carolina, Ústavu pre štúdium a výskum Druhého vatikánskeho koncilu na Pápežskej lateránskej univerzite, Vedeckej rady Revue d’histoire ecclésiastique a ďalších medzinárodných vedeckých grémií.

ivan_kamenec_fotografia.jpg

Ivan Kamenec

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. je slovenský historik zaoberajúci sa politickými a kultúrnymi dejinami Slovenska v 20. storočí, najmä obdobím Slovenského štátu (1939-1945) a problematikou holokaustu. Po zisku vzdelania v obore história-dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK pôsobil v Štátnom slovenskom ústrednom archíve v Bratislave, neskôr v Slovenskom národnom múzeu a od roku 1969 v Historickom ústave SAV. Od roku 2006 externe prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Má za sebou bohatú vedeckú a publikačnú činnosť, je autorom viacerých monografií, veľkého množstva štúdií, esejí a odborných článkov. Za svoj prínos získal niekoľko uznaní, medzi inými ocenenie Vedec roka v roku 2012.

František Mikloško

František Mikloško

František Mikloško je členom Čestnej rady Spoločenstva Ladislava Hanusa. Pred rokom 1989 bol disidentom, aktivistom takzvanej Tajnej cirkvi. Patril k organizátorom významnej pokojnej verejnej manifestácie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v roku 1988, známej ako Sviečková manifestácia. František Mikloško sa v novembri 1989 stal členom Verejnosti proti násiliu. Od roku 1992 bol členom Kresťanskodemokratického hnutia. Poslancom Slovenskej národnej rady bol od roku 1990 do júla 2010. Napísal dve publikácie. Knihu Čas stretnutí (1996), ktorá je ponovembrovou reflexiou. Publikácia Nebudete ich môcť rozvrátiť (1991) sa venuje osudom katolíckej cirkvi v rokoch 1948 – 1989.
Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak studied political science and history at the universities of Cambridge, Oxford and Heidelberg. His interest in the history of Catholic thought is further developed as a PhD student at Charles University in Prague. As a lecturer he cooperates with the Ladislav Hanus Society and the Anton Neuwirth College. As a speechwriter, he has worked for several politicians, most recently for the Minister of Defence Jaroslav Naď. His book At Height to Depth: 33 Advice to Faithful Students in Bratislava, Oxford or elsewhere was published in September 2021.