Piaty panel BHD Konferencie: Odkiaľ prichádzame, v ktorom budú diskutovať intelektuáli a publicisti z Česka, Maďarska a Poľska.

Ponúkame vám možnosť zakúpiť si vstupenku na celodennú konferenciu (6 panelov) TU.

Prípadne si môžete kúpiť vstupenku na toto konkrétne podujatie alebo permanentku na celý festival BHD prostredníctvom tlačidiel nižšie.

Miklós Duray.jpg

Miklós Duray

Miklós Duray sa narodil v Lučenci v roku 1945. V roku 1971 doštudoval odbor Geológia na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1977 získal doktorský titul z Geochémie. Dlhoročne pôsobil ako geológ pre štátnu firmu Doprastav. Pán Duray patril medzi politicky aktívne osobnosti od svojej mladosti. Za svoje politické aktivity bol počas socializmu aj väzobne stíhaný. Po novembri 89 bol poslancom vo Federálnom Zhromaždení a viackrát aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju aktívnu politickú kariéru ukončil v roku 2010 a začal prednášať na univerzite v Šoproni.

ukielski.jpg

Paweł Ukielski

Paweł Ukielski (38), poľský historik a politológ, je zástupcom riaditeľa  Múzea Varšavského povstania a pracovníkom Ústavu politických štúdii Poľskej akadémie vied. Prednáša v Collegium Civitas. Zaoberá sa stredoeurópskymi a východoeurópskymi tranzíciami, Česko-slovenskými vzťahmi a politikou pamäti. Je autorom kníh Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji, 2007 (Zamatový rozvod. Úloha politických elít v procese rozdelenia Českoskolovenska, 2007) a 1989 – Jesien Narodów, 2009 (Jeseň národov, 2009). Publikuje v poľských a európskych vedeckých časopisoch. Je jedným z tvorcov Múzea Varšavského povstania.

V októbri 2005 mu bola poľským ministerstvom kultúry udelená bronzová medaila "Gloria Artis" za jeho prínos v ochrane poľského kultúrneho a národného dedičstva.

Zrno_host.jpg

Matyáš Zrno

Český novinár, publicista a pracovník konzervatívneho think-tanku Občanský institut. Vyštudoval rakúske a nemecké štúdiá na Fakulte sociálnich věd UK, pôsobil v zahraničnej rubrike časopisu Respekt, ako redaktor zahraničného spravodajstva Českej televízie, publikoval aj v týždenníku Euro, Hospodárskych novinách, či v Mladej fronte dnes. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor Konzervatívnych novín.

Jaroslav Daniška

Jaroslav Daniška

Jaroslav Daniška je šéfredaktorom denníka Štandard. Píše o politike, kultúre a náboženstve, študoval v Trnave, Prahe a Varšave. Jaroslav písal pre týždeník Týždeň, konzervatívny denník Postoj. Bol šéfredaktorom revue pre modernú katolícku kultúru - Impulz. Na Rádiu Slovensko má reláciu K2 venovanú kultúrnym osobnostiam, ktoré nie sú celebritami. Na Rádiu Devín je súčasťou relácie Reflektor, spolu s Jurajom Šústom a Štefanom Chrappom. Takisto je moderátorom diskusnej relácie RTVS Do kríža.