Is transhumanism valuable for christian civilisation ? The world faces growing globalisation and tehnological progress and we do not see just the loss of manual labour, but also elementary danger of loss of human identity, which can be found in various cultures, clearly determined by historical and territorial borders. However, we also face risk of loss of human dignity. A lot results from loss of our roots, especially christian roots, which are the basis of European culture. Transhumanism as a shift from humanism to posthumanism, is ideology giving foundations to many phenomena, which we nowadays face, from transgenderism to anything, which endangers inherent human identity. The return of us catholics to our roots is fundamental for struggle against such fluid threat.

giordano_3.jpg

Francesco Giordano

Father Francesco Giordano is one of the most inspiring professors on ANGELICUM in Rome. He connects dogmatics with contemporary culture. He is lifelong defender of lives of unborn children and he also leads the Roman branch of pro-life organisation Human life International. Francesco was born in France and he lived in South Africa and also in USA where he graduated on Vanderbilt University v Nashville. On BHD he will speak about the biggest challenges but also the threats for man and contemporary world (transhumanism, gender, sexual culture, artificial intelligence). How to answer them?

Ján Pastorek.jpg

Ján Pastorek

Ján Pastorek je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha, jeden zo zakladajúcich členov DEKK inštitútu a učiteľ informatiky na Gymnáziu sv. Uršule. Vedie semináre o umení v rámci programu Akadémie Veľkých Diel. Venuje sa dátovej vede, umelej inteligencii (najmä strojovému učeniu) a kvantovému počítaniu.

Študuje informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval výskumnú stáž v Slovenskej Akadémii Vied, kde sa venoval aplikácii reinforcement learningu v kvantovej fyzike. Počas štúdia sa zapojil do výberového programu Komenského College, kde sa spolu s inými študentmi stretáva a diskutuje na otázky týkajúce sa vedy a filozofie. Túži prebudiť zvedavosť a túžbu po poznaní u študentov.

Od augusta plánuje začať štúdium na americkej univerzite St John's College v Marylande, kde skzre slobodné umenia načerpá inšpiráciu, ktorú chce priniesť do slovenského vzdelávacieho systému. Do konca júna prebieha fundraisingová kampaň, ktorá mu umožní toto štúdium. Svoju víziu a ambície opisuje, ako aj spôsob, ako ho podporiť na stránke:

www.johntojohnscollege.webnode.sk