Ján Pastorek.jpg

Ján Pastorek

Ján Pastorek je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha, jeden zo zakladajúcich členov DEKK inštitútu a učiteľ informatiky na Gymnáziu sv. Uršule. Vedie semináre o umení v rámci programu Akadémie Veľkých Diel. Venuje sa dátovej vede, umelej inteligencii (najmä strojovému učeniu) a kvantovému počítaniu.

Študuje informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval výskumnú stáž v Slovenskej Akadémii Vied, kde sa venoval aplikácii reinforcement learningu v kvantovej fyzike. Počas štúdia sa zapojil do výberového programu Komenského College, kde sa spolu s inými študentmi stretáva a diskutuje na otázky týkajúce sa vedy a filozofie. Túži prebudiť zvedavosť a túžbu po poznaní u študentov.

Od augusta plánuje začať štúdium na americkej univerzite St John's College v Marylande, kde skzre slobodné umenia načerpá inšpiráciu, ktorú chce priniesť do slovenského vzdelávacieho systému. Do konca júna prebieha fundraisingová kampaň, ktorá mu umožní toto štúdium. Svoju víziu a ambície opisuje, ako aj spôsob, ako ho podporiť na stránke:

www.johntojohnscollege.webnode.sk