• Kde sú hranice slobody slova a kritického myslenia na univerzitách?
  • Má univerzita vychovávať ku kritickému mysleniu alebo aj k angažovanosti za spoločensko-politické témy?
  • Sú univerzity na Západe miestom slobodného myslenia a hľadania pravdy?
  • Sú západní akademici stále vedcami a filozofmi v plnom význame týchto slov alebo sa z nich stávajú skôr aktivisti?
  • A aká je situácia v slovenskom univerzitnom prostredí?
Andrej Arpáš.jpg

Andrej Arpáš

Andrej Arpáš lives in the United States. Graduate of New York's Columbia University, he had also served as a senator in the University-wide legislature. Andrej describes himself as a classical liberal, and speaks of the tectonic shifts underway in U.S. higher education. He warns that the situation on the ground somewhat resembles what Slovaks had been experiencing before the fall of Communism. Andrej will share his experiences from graduate school in the U.S., which finds itself increasingly swept up in the throes of "cancel culture", and bear witness to the alarming trends threatening the values of Western Democracy.

Masaryk_Radomir

Radomír Masaryk

Radomír Masaryk je odborníkom v oblasti psychológie. V roku 2004 obhájil malý doktorát (PhDr.) zo sociálnej psychológie, v roku 2005 veľký doktorát (Ph.D.) z pedagogickej psychológie a v roku 2019 habilitačné riadenie zo sociálnej a pracovnej psychológie. V minulosti pôsobil ako odborný asistent na Univerzite Komenského a súčasnosti pôsobí ako výskumník na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Popri akademickej práci sa venoval aj prekladateľstvu a tlmočníctvu.

profSkoviera.jpg

Martin Škoviera

Martin Škoviera je profesorom matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského kde aktuálne pôsobí ako vedúci Katedry informatiky. Vo svojej vedeckej práci sa venuje hlavne teórii grafov, kombinatorike a diskrétnej matematike. Okrem toho sa vo voľnom čase aktívne venuje cirkevnej hudbe a pôsobí ako dirigent gréckokatolíckeho katedrálneho zboru Chrysostomos.

Simon.jpg

Šimon Sádovský

Šimon Sádovský je doktorandom na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vedecky sa venuje oblasti formálnych jazykov a automatov. Rovnako na univerzite vyučuje predmety v tejto oblasti. Okrem svojej univerzitnej práce je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde v rámci ročného akademického programu vedie semináre z filozofie a teológie. Svoj voľný čas rád trávi pri ľadovom hokeji a konzervovaním zrúcaniny Katarínka. Je ženatý. Napriek tomu, že s manželkou žije v Bratislave, je hrdý na svoj rurálny pôvod.