Masaryk_Radomir

Radomír Masaryk

Radomír Masaryk je odborníkom v oblasti psychológie. V roku 2004 obhájil malý doktorát (PhDr.) zo sociálnej psychológie, v roku 2005 veľký doktorát (Ph.D.) z pedagogickej psychológie a v roku 2019 habilitačné riadenie zo sociálnej a pracovnej psychológie. V minulosti pôsobil ako odborný asistent na Univerzite Komenského a súčasnosti pôsobí ako výskumník na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Popri akademickej práci sa venoval aj prekladateľstvu a tlmočníctvu.