• Does Pope Francis's thoughts influence my point of view on the church?
  • What is he teaching us about respect and esteem?

Intensive preparation for months resulted in an anticipated outcome of historical visit of Pope Francis , entire country seemed alerted. Within 4 days in Slovakia, Pope Francis encouraged the crowd, at the same time many disturbed. We invite you to attend a favourable format of KHD talks about Pope's journey to the east, a profound reflection shared by seven inspiring people, who had an hounour of being allowed to meet Pope in person.

7 extraordinary meetings, 7 reflections to answer for instance; what does Pope teach us about leadership and other.

sr. Iveta Fides Strenková CJ.jpg

Iveta Fides Strenková

Iveta Fides Strenková je členkou rehoľného spoločenstva Congregatio Jesu. Vyštudovala teológiu v Košiciach a svoju lásku a záujem o Božie slovo mohla ďalej rozšíriť štúdiom v Ríme. Doktorát z Biblickej teológie ukončila na Pápežskej Univerzite sv. Gregora. Päť rokov pôsobila ako riaditeľka Katolíckeho biblického diela na Slovensku a dva roky vyučovala na GTF v Prešove. Aktívne spolupracuje na projektoch Komentáre k Starému zákonu a jej radosťou je deliť sa s Božím slovom vo formačných a pastoračných aktivitách pre rôzne skupiny.

Lucia Gurbáľová.png

Lucia Gurbáľová

Lucia Gurbáľová je viceprimátorkou mesta Košice, v rámci svojej agendy sa ako bývalá pedagogička venuje predovšetkým školám a vzdelávaniu, ale tiež aj sociálnej oblasti. Je aj absolventkou teológie, čo jej z pozície vedenia mesta prirodzene uľahčuje komunikáciu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Je dlhoročnou členkou KDH a sympatizantkou Hnutia Fokoláre. Podporuje Ekumenické spoločenstvo a všetky projekty spojené s mestom Košice ako s mestom multinárodnostným, multikultúrnym a multináboženským. Je šíriteľkou myšlienky podporovať amatérske kostolné spevácke zbory a hudobné skupiny, čo pretavila do konkrétneho projektu - prehliadky s názvom Spievajte Mu novú pieseň, nadšene Mu hrajte, ktorá je už 12 rokov súčasťou jedinečného Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach.

Peter Žatkuľák.jpg

Peter Žatkuľák SDB

Kňaz Peter Žatkuľák je členom saleziánskej komunity bývajúcej na sídlisku Luník IX v Košiciach. Spolu so spolubratmi a ďalšími dobrými ľuďmi vytvárajú vzťahy s miestnymi obyvateľmi a tak sa učia prejavom vzájomnej úcty a napomáhajú k dôstojnejšiemu životu.

cyril vasiľ.png

vladyka Cyril Vasiľ SJ

Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. je slovenský gréckokatolícky arcibiskup a v súčasnosti aj eparchiálny biskup Košickej eparchie. Teologické štúdium absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave, za kňaza bol vysvätený v roku 1987, kedy zároveň aj emigroval do Talianska. V novom pôsobisku si licenciátom a neskôr aj doktorátom z kanonického práva doplnil teologické vzdelanie a v roku 1990 vstúpil v Janove do Spoločnosti Ježišovej. V nasledujúcich rokoch zastával viacero významných funkcií, vrátane pozície dekana Fakulty východného cirkevného práva a rektora Pápežského východného inštitútu. Za biskupa bol vysvätený v roku 2009 v Ríme, a zároveň bol menovaný sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi.

Lexmann-Foto_Roman-Skyba.jpg

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie v rámci frakcie Európskej ľudovej strany. Pred zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radkyne v Rade Európy a v Európskom parlamente pôsobila tiež ako osobitná stála zástupkyňa Národnej rady SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a pozorovateľských misií. Okrem iného sa venuje aj etickým aspektom nových technológií a ich ukotveniu v európskej legislatíve, či ochrane detí na internete.

foto_Martin Jeriga.jpg

Martin Jeriga

Martin Jeriga je hudobník, violista, skladateľ a aranžér. Štúdium violy absolvoval na Royal College of Music v Londýne. Momentálne pôsobí v Štátnej filharmónii Košice a vo viacerých hudobných zoskupeniach. Pravidelne hrá s Katkou Koščovou aj v Komornom orchestri pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 

Igor Kupec.jpg

Igor Kupec

Na Karlovej univerzite vyštudoval odbor Štúdiá občianskej spoločnosti. Je tiež absolventom Sokratovho inštitútu. Ako grafický dizajnér a kreatívec sa angažoval v mnohých sociálnych a spoločenských projektoch: Iniciatíva poď na dvor, Za slušné Slovensko, projekt Únik 9 a iné. Je spoluautorom murálnej maľby, ktorá vznikla pri príležitosti návštevy pápeža Františka. Jeho tvorbu nájdete na: www.igorkupec.sk.

Zuzana Poklembová.jpg

Zuzana Poklembová

Zuzana je študentkou architektúry a urbanizmu na Technickej univerzite v Košiciach. Pravidelne slúži ako dobrovoľníčka v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Venuje sa hudbe a umeniu.

M.Leitnerova-min.jpg

Mária Leitnerová

Študovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, stážovala v Európskom parlamente a sedem rokov pracovala pre britskú ambasádu na Slovensku. Dobrovoľnícky pôsobila ako projektový koordinátor či mentor vo viacerých neziskových organizáciách. V rámci projektu Teach for Slovakia pôsobila dva roky ako učiteľka na základnej škole v Budimíri, kde pracuje aj v súčasnosti ako učiteľka angličtiny, občianskej náuky a koordinátorka interného vzdelávania. Venuje sa tiež koučingu a mentoringu učiteľov.