• Does Pope Francis's thoughts influence my point of view on the church?
  • What is he teaching us about respect and esteem?

Intensive preparation for months resulted in an anticipated outcome of historical visit of Pope Francis , entire country seemed alerted. Within 4 days in Slovakia, Pope Francis encouraged the crowd, at the same time many disturbed. We invite you to attend a favourable format of KHD talks about Pope's journey to the east, a profound reflection shared by seven inspiring people, who had an hounour of being allowed to meet Pope in person.

7 extraordinary meetings, 7 reflections to answer for instance; what does Pope teach us about leadership and other.

sr. Iveta Fides Strenková CJ.jpg

Iveta Fides Strenková

Iveta Fides Strenková je členkou rehoľného spoločenstva Congregatio Jesu. Vyštudovala teológiu v Košiciach a svoju lásku a záujem o Božie slovo mohla ďalej rozšíriť štúdiom v Ríme. Doktorát z Biblickej teológie ukončila na Pápežskej Univerzite sv. Gregora. Päť rokov pôsobila ako riaditeľka Katolíckeho biblického diela na Slovensku a dva roky vyučovala na GTF v Prešove. Aktívne spolupracuje na projektoch Komentáre k Starému zákonu a jej radosťou je deliť sa s Božím slovom vo formačných a pastoračných aktivitách pre rôzne skupiny.

Lucia Gurbáľová.png

Lucia Gurbáľová

Lucia Gurbáľová je viceprimátorkou mesta Košice, v rámci svojej agendy sa ako bývalá pedagogička venuje predovšetkým školám a vzdelávaniu, ale tiež aj sociálnej oblasti. Je aj absolventkou teológie, čo jej z pozície vedenia mesta prirodzene uľahčuje komunikáciu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Je dlhoročnou členkou KDH a sympatizantkou Hnutia Fokoláre. Podporuje Ekumenické spoločenstvo a všetky projekty spojené s mestom Košice ako s mestom multinárodnostným, multikultúrnym a multináboženským. Je šíriteľkou myšlienky podporovať amatérske kostolné spevácke zbory a hudobné skupiny, čo pretavila do konkrétneho projektu - prehliadky s názvom Spievajte Mu novú pieseň, nadšene Mu hrajte, ktorá je už 12 rokov súčasťou jedinečného Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach.

Peter Žatkuľák.jpg

Peter Žatkuľák SDB

Kňaz Peter Žatkuľák je členom saleziánskej komunity bývajúcej na sídlisku Luník IX v Košiciach. Spolu so spolubratmi a ďalšími dobrými ľuďmi vytvárajú vzťahy s miestnymi obyvateľmi a tak sa učia prejavom vzájomnej úcty a napomáhajú k dôstojnejšiemu životu.

odpust_100922-20_optimized

vladyka Cyril Vasiľ SJ

Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasil, SJ, PhD. is a Slovak Greek-Catholic Archbishop and currently also the Eparchial Bishop of the Košice Eparchy. He completed his theological studies at the Catholic Theological Seminary in Bratislava and was ordained a priest in 1987, when he also emigrated to Italy. He completed his theological education with a Licentiate and later a Doctorate in Canon Law and in 1990 he entered the Society of Jesus in Genoa. In the following years he held several important positions, including that of Dean of the Faculty of Eastern Ecclesiastical Law and Rector of the Pontifical Oriental Institute. He was consecrated a bishop in 2009 in Rome, and was also appointed Secretary of the Congregation for the Oriental Churches.

Lexmann-Foto_Roman-Skyba.jpg

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann (KDH/EĽS) is a Member of the European Parliament. Her priorities include the protection of freedom, democracy and human dignity in Slovakia, the European Union and the world. She is a member of the EP Committee on Foreign Affairs, the Subcommittee on Security and Defence and the Committee on Employment and Social Affairs. She is also a member of the Delegation for relations with Belarus and of the Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly for cooperation with the Eastern Partnership countries. She is one of the founding members and co-chair of the Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), as well as of the Hong Kong Informal Group for the Protection of Freedom and the United For Ukraine Working Group. She is a member of the Board of Directors of the Tuneg, Puchik and Tesar Foundation and a member of the Board of the Forum for Life. She has worked extensively on issues of child and youth safety on the internet and new technologies, with an emphasis on artificial intelligence, where she ensures that the human being and their welfare is always at the centre. She is working to improve the status of carers and better care for the elderly as well as the socially or medically disadvantaged. Prior to her election to the European Parliament, she worked in the field of democracy promotion as Director of the European Office of the International Republican Institute. Prior to that, she worked in diplomacy as Permanent Representative of the Slovak Republic to the EU as well as in other advisory positions within the European Parliament and the Council of Europe.

foto_Martin Jeriga.jpg

Martin Jeriga

Martin Jeriga je hudobník, violista, skladateľ a aranžér. Štúdium violy absolvoval na Royal College of Music v Londýne. Momentálne pôsobí v Štátnej filharmónii Košice a vo viacerých hudobných zoskupeniach. Pravidelne hrá s Katkou Koščovou aj v Komornom orchestri pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 

Igor Kupec.jpg

Igor Kupec

Na Karlovej univerzite vyštudoval odbor Štúdiá občianskej spoločnosti. Je tiež absolventom Sokratovho inštitútu. Ako grafický dizajnér a kreatívec sa angažoval v mnohých sociálnych a spoločenských projektoch: Iniciatíva poď na dvor, Za slušné Slovensko, projekt Únik 9 a iné. Je spoluautorom murálnej maľby, ktorá vznikla pri príležitosti návštevy pápeža Františka. Jeho tvorbu nájdete na: www.igorkupec.sk.

Zuzana Poklembová.jpg

Zuzana Poklembová

Zuzana je študentkou architektúry a urbanizmu na Technickej univerzite v Košiciach. Pravidelne slúži ako dobrovoľníčka v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Venuje sa hudbe a umeniu.

M.Leitnerova-min.jpg

Mária Leitnerová

Študovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, stážovala v Európskom parlamente a sedem rokov pracovala pre britskú ambasádu na Slovensku. Dobrovoľnícky pôsobila ako projektový koordinátor či mentor vo viacerých neziskových organizáciách. V rámci projektu Teach for Slovakia pôsobila dva roky ako učiteľka na základnej škole v Budimíri, kde pracuje aj v súčasnosti ako učiteľka angličtiny, občianskej náuky a koordinátorka interného vzdelávania. Venuje sa tiež koučingu a mentoringu učiteľov.