Lucia Gurbáľová.png

Lucia Gurbáľová

Lucia Gurbáľová je viceprimátorkou mesta Košice, v rámci svojej agendy sa ako bývalá pedagogička venuje predovšetkým školám a vzdelávaniu, ale tiež aj sociálnej oblasti. Je aj absolventkou teológie, čo jej z pozície vedenia mesta prirodzene uľahčuje komunikáciu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Je dlhoročnou členkou KDH a sympatizantkou Hnutia Fokoláre. Podporuje Ekumenické spoločenstvo a všetky projekty spojené s mestom Košice ako s mestom multinárodnostným, multikultúrnym a multináboženským. Je šíriteľkou myšlienky podporovať amatérske kostolné spevácke zbory a hudobné skupiny, čo pretavila do konkrétneho projektu - prehliadky s názvom Spievajte Mu novú pieseň, nadšene Mu hrajte, ktorá je už 12 rokov súčasťou jedinečného Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach.