V rámci sekcie Zaži vám aj tento rok na BHD ponúkame výstavu troch výtvarníkov a jedného fotografa počas celého trvania festivalu. V Pisztoryho paláci na rôznych miestach nájdete:
  • grafiky a lepty Alžbety Malovcovej, absolvujúcej študentky VŠVU, z cyklov Vec, ktorú máš na mysli (2012), Bezvetrie (2009) a Bez názvu (2009).
  • dielo Andrása Cséfalvaya - Day of Rest (Deň odpočinku). Autor sa okrem iného venuje preodvšetkým 3D animácii a experimentálnemu filmu.
  • fotografický cyklus kameramana a fotografa Timoteja Križku, ktorý mnohonásobnou expozíciou na filmový negatív sprostredkuje zážitok svetla, farieb a tvarov.
  • fotografie cestovateľa Tonyho Friča zachytávajúce život kresťanských a jezídskych utečencov v Iraku.
Anton Tony Frič

Anton Tony Frič

Anton Frič is a photographer and traveller living in Poprad (Eastern Slovakia) and has four kids. Apart from taking pictures he is also teaching English. He spent almost a month among Christian and Yazidis refugees in Iraq at the turn of the years 2014 and 2015. He wanted to document the conditions refugees were living in and to help them. He has been giving lectures about Christians in Iraq all over Slovakia recently and is preparing a journey to Iraq, Syria and other places in Middle East.

András Cséfalvay

András Cséfalvay

András Cséfalvay študoval u prof. Daniela Fischera v ateliéri maľby na Vysokej škole výtvarných umení, kde ukončuje doktorandské štúdium. Ostatne sa venuje preodvšetkým 3D animácii a experimentálnemu filmu a všetkému, čo kvitne. V záhrade, v mozgu, alebo i na iných miestach prejavovania ducha vzniku. Zaujímajú ho príbehy, ktoré prinášajú premenu, transformáciu a veľakrát je jeho snahou podobné príbehy vytvoriť miešaním svetov vedy v rôznych historických obdobiach. Hľadá spôsob komunikácie, kde entity, ktoré sú v súčasnej spoločnosti nemé, alebo sú nútené mlčať tvorbou, dostávajú hlas. Respektíve hlasy, ktoré nie je možné prekladať do reči, kde dominuje vedecký materializmus. http://www.andrascsefalvay.com/
Timotej Križka

Timotej Križka

Timotej Križka je filmár a fotograf. Jeho základnou témou je hľadanie ľudskej identity v konotácii s vnútornou slobodou. Vo filmovej tvorbe má za sebou množstvo filmov a obrazových esejí. Jeho najvýznamnejším dielom je projekt o ľudskej slobode zvaný Pokojní v nepokoji, kde mapuje príbehy politických väzňov pre dnešného človeka, v ktorých sa snaží ukázať, ako byť naozaj slobodný a nezávislý od vonkajších okolností.

Alžbeta Malovcová

Alžbeta Malovcová

Alžbeta Malovcová je absolventka bakalárskeho štúdia VŠVU v Ateliéri voľnej grafiky prof. Roberta Jančoviča (2008-2013). Momentálne pokračuje v magisterskom štúdiu na katedre maľby a iných médií v Ateliéri +-XXI prof. Daniela Fischera, akad. mal. Zúčastnila sa študijného pobytu na Aristotelovej Univerzite v Solúne (2011-2012), má za sebou niekoľko domácich kolektívnych výstav. Vo svojej tvorbe sa venuje témam interiority, intimity, skúmaniu svojho najbližšieho okolia a vzťahov, ktoré sa v ňom odohrávajú. Nie je jej vzdialené ani analytické myslenie, ktorým vedie dialóg s naivitou. Významné miesto v jej tvorbe patrí kresbe, v ktorej oceňuje hlavne priamočiarosť a emotívnu zložku - pomocou denníkových záznamov sa dostáva k jadru svojich reflexií o svete. V niektorých momentoch sa kresba stáva východiskom pre priestorovú inštaláciu. Venuje sa aj abstraktnej maľbe v klasickej technike olejomaľby.