Alžbeta Malovcová

Alžbeta Malovcová

Alžbeta Malovcová je absolventka bakalárskeho štúdia VŠVU v Ateliéri voľnej grafiky prof. Roberta Jančoviča (2008-2013). Momentálne pokračuje v magisterskom štúdiu na katedre maľby a iných médií v Ateliéri +-XXI prof. Daniela Fischera, akad. mal. Zúčastnila sa študijného pobytu na Aristotelovej Univerzite v Solúne (2011-2012), má za sebou niekoľko domácich kolektívnych výstav. Vo svojej tvorbe sa venuje témam interiority, intimity, skúmaniu svojho najbližšieho okolia a vzťahov, ktoré sa v ňom odohrávajú. Nie je jej vzdialené ani analytické myslenie, ktorým vedie dialóg s naivitou. Významné miesto v jej tvorbe patrí kresbe, v ktorej oceňuje hlavne priamočiarosť a emotívnu zložku - pomocou denníkových záznamov sa dostáva k jadru svojich reflexií o svete. V niektorých momentoch sa kresba stáva východiskom pre priestorovú inštaláciu. Venuje sa aj abstraktnej maľbe v klasickej technike olejomaľby.