Čo pomohlo demokratom zvíťaziť v prvých povojnových voľbách na Slovensku? Aké boli vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi po 2. svetovej vojne? Dalo sa zabrániť nástupu komunistickej diktatúry?
Dňa 26. mája 1946 sa konali jediné slobodné voľby medzi koncom 2. svetovej vojny a začiatkom komunistickej diktatúry v Československu. Komunistická strana išla do volieb posilnená vplyvom Sovietskeho zväzu i svojím postavením v prechodných štátnych orgánoch. V Demokratickej strane sa proti komunistom zjednotili predstavitelia slovenských katolíkov - neskompromitovaní bývalí členovia HSĽS so zástupcami slovenských evanjelikov, bývalých odporcov ľudáckeho režimu. Napriek nekalým zákulisným praktikám komunistov sa Demokratickej strane podarilo zvíťaziť vo voľbách na Slovensku so ziskom viac ako 60% hlasov. Komunisti na Slovensku dostali 30% hlasov. V českej časti republiky bol zisk komunistov vyšší, vďaka čomu sa stali najsilnejšou politickou stranou v povojnovom Československu. Pri príležitosti 70. výročia volieb roku 1946 si chceme pripomenúť a lepšie spoznať zmienené udalosti. V diskusii sa chceme venovať vzniku protikomunistického spojenectva v Demokratickej strane na Slovensku, ale tiež komplikovanej spolupráci slovenských demokratov s českými nekomunistickými stranami pri obrane slobody a demokracie. Pokúsime sa tiež objasniť, či nastolenie komunistickej diktatúry bolo nevyhnutným následkom vojnového výsledku a rozdelenia sfér vplyvu medzi mocnosťami alebo sa mu dalo zabrániť.
Jaroslav Šebek

Jaroslav Šebek

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je český historik, pracovník Historického ústavu Akadémie vied ČR a docent na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Venuje sa najmä skúmaniu českých dejín prvej polovice 20. storočia, špeciálne vzťahu medzi Československým štátom a Katolíckou cirkvou a postaveniu nemeckej menšiny v Československu.
Marek Syrný

Marek Syrný

PhDr. Marek Syrný, PhD. je historik Múzea SNP v Banskej Bystrici a tiež odborným asistentom na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Je autorom knihy Slovenskí demokrati ´44-48 a tiež viacerých ďalších publikácií k slovenským a československým dejinám v rokoch 1938-1948.