Jaroslav Šebek

Jaroslav Šebek

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je český historik, pracovník Historického ústavu Akadémie vied ČR a docent na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Venuje sa najmä skúmaniu českých dejín prvej polovice 20. storočia, špeciálne vzťahu medzi Československým štátom a Katolíckou cirkvou a postaveniu nemeckej menšiny v Československu.