Matej Kyjovský

Matej Kyjovský

Študuje sociológiu, európske štúdia a portugalský jazyk na Masarykovej univerzite v Brne. Popri škole sa venuje Slovenskej debatnej asociácií v ktorej na pozícií dobrovoľníka organizuje debatné turnaje.