Brat Andrej Filip Čarný

Brat Andrej Filip Čarný

Je katolíckym kňazom, členom rehole františkánov. Momentálne pôsobí v kláštore v Trnave. Na Galambe pri Fiľakove založil pustovňu. V minulosi pôsobil dlhšie obdobie v Prešove.