Filip Funo Košťál

Filip Funo Košťál

Filip Košťál, skautskou prezývkou Funo, sa venuje dobrovoľníctvu v skautingu cez 9 rokov. Spočiatku viedol skupinu skautov, neskôr sa stal vedúcim miestnej jednotky v Bratislave. Neformálnemu vzdelávaniu v Bratislavskom kraji sa venuje 5 rokov a tretím rokom je štatutárnym zástupcom slovenských skautov v Bratislave. V organizácii sa zapája do tvorby programu a rozvoja organizácie. Skauting vníma ako platformu na realizáciu – miesto, kde sa človek môže rozvíjať a pomáhať. Slovenský skauting: www.skauting.sk https://m.facebook.com/slovensky.skauting/