Skauting po 100 rokov: vykopávka alebo atraktívna metóda výchovy? Uniformy? A prečo? Má Boh a národ miesto v skautingu?
Vstup: 5€/3€ (študent) Diskusia o skautoch a po skautsky! Predstavitelia troch skautských organizácii priblížia zmysel skautingu a jeho významu pre dnešný svet. Dotknú sa pri tom otázok, ktoré ich spájajú i rozdeľujú. Hostia: Filip “Funo” Košťál (vodca Bratislavskej skautskej oblasti Slovenského skautingu), Erik Gál (predseda Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség  - Zväzu skautov maďarskej národnosti) a Marek Šmid (prezident skautov Európy na Slovensku). Čo predstavuje skauting po 100 rokoch? Je to vykopávka s najlepším rokmi za sebou alebo atraktívna výchovná metóda pre 21. storočie? Prečo skauti nosia uniformy? Má to ešte zmysel? Aké miesto v tom celom má Boh a národ? Má skauting odpoveď na extrémizmus? V tejto historicky prvej verejnej diskusii zástupcov všetkých skautských organizácií pôsobiacich na Slovensko na to budeme hľadať odpovede. Okrem toho si budete môcť skauting aj zažiť, uvidíte ukážky z táborov a môžete položiť otázky, ktoré vás zaujímajú.
Filip Funo Košťál

Filip Funo Košťál

Filip Košťál, skautskou prezývkou Funo, sa venuje dobrovoľníctvu v skautingu cez 9 rokov. Spočiatku viedol skupinu skautov, neskôr sa stal vedúcim miestnej jednotky v Bratislave. Neformálnemu vzdelávaniu v Bratislavskom kraji sa venuje 5 rokov a tretím rokom je štatutárnym zástupcom slovenských skautov v Bratislave. V organizácii sa zapája do tvorby programu a rozvoja organizácie. Skauting vníma ako platformu na realizáciu – miesto, kde sa človek môže rozvíjať a pomáhať. Slovenský skauting: www.skauting.sk https://m.facebook.com/slovensky.skauting/
Erik Gál

Erik Gál

Skaut a v civile softvérový vývojár. Skautom sa stal až v dospelosti, lebo ako dieťa túto možnosť nemal. Od roku 2016 je predsedom organizácie Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti. Predtým mal na starosti školiace kurzy. V skautingu je podľa neho najlepšie, že ako skaut môžem byť sám sebou, a to nám otvára nekonečné množstvo možností stať sa lepším a robiť dobré veci. Zväz skautov maďarskej národnosti - SZMCS-ZSMN: www.szmcs.sk, https://www.facebook.com/cserkeszszovetseg/ https://www.instagram.com/szmcs/
Marek Šmid

Marek Šmid

Prezident Federácie skautov Európy na Slovensku, v profesionálnom živote advokát. K skautingu sa dostal počas svojich štúdii v Taliansku (Rím) a po návrate na Slovensko sa podieľal na založení Federácie skautov Európy na Slovensku. Skautingu sa venoval nielen na Slovensku a v Taliansku, ale aj vo Francúzku a Veľkej Británii, kde študoval právo a pracoval ako právnik. Skauting považuje nielen za neopakovateľné bratstvo, ale aj za jednu z najefektívnejších metodológií na formáciu mladých ľudí, pri ktorom sa okrem iného dennodenne učia "prekračovať svoj vlastný tieň". Federácia skautov Európy - FSE-ZKVSES: skauti-europy.sk, https://www.facebook.com/skautieuropy/