Marek Šmid

Marek Šmid

Prezident Federácie skautov Európy na Slovensku, v profesionálnom živote advokát. K skautingu sa dostal počas svojich štúdii v Taliansku (Rím) a po návrate na Slovensko sa podieľal na založení Federácie skautov Európy na Slovensku. Skautingu sa venoval nielen na Slovensku a v Taliansku, ale aj vo Francúzku a Veľkej Británii, kde študoval právo a pracoval ako právnik. Skauting považuje nielen za neopakovateľné bratstvo, ale aj za jednu z najefektívnejších metodológií na formáciu mladých ľudí, pri ktorom sa okrem iného dennodenne učia "prekračovať svoj vlastný tieň". Federácia skautov Európy - FSE-ZKVSES: skauti-europy.sk, https://www.facebook.com/skautieuropy/