Erik Gál

Erik Gál

Skaut a v civile softvérový vývojár. Skautom sa stal až v dospelosti, lebo ako dieťa túto možnosť nemal. Od roku 2016 je predsedom organizácie Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti. Predtým mal na starosti školiace kurzy. V skautingu je podľa neho najlepšie, že ako skaut môžem byť sám sebou, a to nám otvára nekonečné množstvo možností stať sa lepším a robiť dobré veci. Zväz skautov maďarskej národnosti - SZMCS-ZSMN: www.szmcs.sk, https://www.facebook.com/cserkeszszovetseg/ https://www.instagram.com/szmcs/