Ondrej Székely

Ondrej Székely

Otec (čoskoro) troch detí, bežec maratónov a skaut. Po skončení štúdia informatiky sa rozhodol nevenovať svoju energiu komerčnej oblasti, ale niečomu inému, načo má dary a schopnosti. Stal sa učiteľom - najprv učil na Gymnáziu Ladislava Novomeského, v súčasnosti učí na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa. Dnes okrem učenia informatiky a mentorovania žiakov aj koordinuje program rozvoja charakteru.