Aké je to vydať sa cestou nasledovania Krista? A prečo práve Kristus? Život s ním nesľubuje žiaden naivný, sladký príbeh. Aké úskalia v dnešnom svete čakajú tých, ktorí sa rozhodli pre Ježiša? Stojí to za to, alebo sa máme radšej poobzerať po alternatíve? Vypočujte si autentické pohľady dnešných ľudí - učiteľ, herec, starostka, kazateľ, profesor, lekárka, profesionálna mama. Jedna profesia, jeden život. Každý z nich prináša iný príbeh.
Richard Nagypál

Richard Nagypál

Richard Nagypál je evanjelikálny teológ, ktorý v súčasnosti slúži ako misionár v malom meste Revúca, kde sa pred pár mesiacmi presťahoval s rodinou a 16timi priateľmi založiť kostol pre ľudí, čo nechodia do kostola. Venuje sa kresťanskej apologetike, diskusiám ateizmus-teizmus, filozofii, teológii tábora, puritánom a prácam Alvina Plantingu a Williama Lane Craiga. V Banskej Bystrici sa podieľal na diskusiách s ateistami. Má manželku a dve dcérky. Momentálne sa snaží nájsť odpoveď na otázku: Ako zasiahnuť generáciu, ktorá počúva svojimi očami a premýšľa svojimi pocitmi?
Ondrej Székely

Ondrej Székely

Otec (čoskoro) troch detí, bežec maratónov a skaut. Po skončení štúdia informatiky sa rozhodol nevenovať svoju energiu komerčnej oblasti, ale niečomu inému, načo má dary a schopnosti. Stal sa učiteľom - najprv učil na Gymnáziu Ladislava Novomeského, v súčasnosti učí na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa. Dnes okrem učenia informatiky a mentorovania žiakov aj koordinuje program rozvoja charakteru.
Rastislav Kráľovič

Rastislav Kráľovič

Rastislav Kráľovič je profesorom informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Venuje sa výskumu v teoretickej informatike, kde sa najviac venuje modelom výpočtov, online algoritmom a teórii zložitosti. Vo svojej kancelárii má nad stolom zavesenú ikonu svätého Juraja.
Dana Čahojová

Dana Čahojová

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského, avšak v odbore pracovala krátko, pretože jej rodina dostala prednosť pred kariérou. Už druhé volebné obdobie pôsobí ako starostka mestskej časti Karlova Ves.
Paulína Lukáčová

Paulína Lukáčová

Paulína Lukáčová má vyštudovanú misijnú a charitatívnu prácu. Pri prednáške o profesionálnom rodičovstve jej zahorelo srdce pre toto povolanie, a tak sa rozhodla spraviť si kurz profesionálneho náhradného rodiča. Keďže vedela, že bez pomoci samotného Boha to nedá, veľakrát sa modlila s otázkou, či má do toho naozaj ísť a pýtala si o rôzne znamenia, ktoré sa jej vždy potvrdili. Nakoniec sa vzdala úspešne našliapnutej kariéry a rozhodla sa počúvať Boží hlas v jej vnútri. Aké znamenia dostala od Boha, ktoré ju presvedčili? Čo prináša práca profesionálneho náhradného rodiča slobodnej 29 ročnej mladej žene?
Jana Boboková

Jana Boboková

Jana Boboková pochádza z Bratislavy, kde aj študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Pracuje na Onkologickom Ústave Sv. Alžbety, a taktiež v Mobilnom hospici. Je to úspešná doktorka, autorka a spoluautorka viacerých publikácií v oblasti onkológie. Počas jej práce však pocítila, že ľudia, ktorí sú v situácii utrpenia a blížiacej sa smrti, nepotrebujú len ľudský profesionálny dotyk. Čo viac potrebujú?
Juraj Bača

Juraj Bača

Juraj Bača je mladý slovenský herec známy zo seriálov Rex či Búrlivé víno. V súčasnosti hrá okrem iného hlavnú úlohu v predstavení Masaryk/Štefánik. V poslednom čase bulvárne médiá, ale aj jeho vlastné vyjadrenia na sociálnych sieťach naznačujú, že ,,mení život od základov". Čo tým myslí? Koho nasleduje?