Jana Boboková

Jana Boboková

Jana Boboková pochádza z Bratislavy, kde aj študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Pracuje na Onkologickom Ústave Sv. Alžbety, a taktiež v Mobilnom hospici. Je to úspešná doktorka, autorka a spoluautorka viacerých publikácií v oblasti onkológie. Počas jej práce však pocítila, že ľudia, ktorí sú v situácii utrpenia a blížiacej sa smrti, nepotrebujú len ľudský profesionálny dotyk. Čo viac potrebujú?