Rastislav Kráľovič

Rastislav Kráľovič

Rastislav Kráľovič je profesorom informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Venuje sa výskumu v teoretickej informatike, kde sa najviac venuje modelom výpočtov, online algoritmom a teórii zložitosti. Vo svojej kancelárii má nad stolom zavesenú ikonu svätého Juraja.