Sestra Hermana Matláková

Sestra Hermana Matláková

Prvá blogujúca rehoľníčka a zároveň hovorkyňa Roka zasväteného života. Sestra Hermana je už 20 rokov členkou Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok. Pochádza od Ružomberka, dnes býva v kláštore v Bratislave. Píše poéziu i prózu, spirituálne zamyslenia aj rozprávkové texty na svojom blogu. Študovala teológiu na Teologickom inštitúte a slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila v školstve, v Slovenskej katolíckej charite či pripravovala snúbenecké páry.