Adam Žilinek

Adam Žilinek

Adam Žilinek je všeobecný lekár pôsobiaci na neonatológii v Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Zároveň je skautom, zasadzuje sa za odbornosť vo verejnej diskusii a chce ju vniesť aj do témy o pro-life. Bude hovoriť o pozíciah embryológie a detského lekára v Bratislave.