Jozef Jogo Mikloško

Jozef Jogo Mikloško

Je lekár, pediater, profesor. Je ženatý a má štyri deti. Vyrastal vo veriacej rodine. Jeho otec bol politik (pozn. Jozef Mikloško st.). Lásku k deťom má v sebe, ako sa vraví odjakživa. Ešte za totality počas štúdia na vysokej škole spolu s kamarátmi každý týždeň navštevovali deti v detskom domove. Od roku 1992 je predsedom Spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar. Od roku 2012 je tiež vedúcim katedry Prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied pri Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave. V minulosti pôsobil na rôznych postoch, okrem iného napr. aj ako externý poradca predsedu NR SR pre oblasť detských práv (2003 – 2006) a člen pracovnej skupiny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pre reformu v oblasti náhradnej starostlivosti (2003 – 2004). Za svoju činnosť už získal viaceré ocenenia.
MUDr. Ludmila Lázničková

MUDr. Ludmila Lázničková

MUDr. Ludmila Lázničková je katolícka gynekologička pôsobiaca v Brne. Založila Centrum naděje a pomoci (CENAP), ktoré ponúka zdravotné poradenstvo a pomoc v súvislosti s tehotenstvom, materstvom a rodičovstvom. Je poprednou českou špecialistkou v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva a v liečení porúch plodnosti. Svoju prácu vykonáva v súlade s morálnym učením katolíckej cirkvi napriek tomu, že je to v jej odbore veľmi náročné.

Adam Žilinek

Adam Žilinek

Adam Žilinek je všeobecný lekár pôsobiaci na neonatológii v Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Zároveň je skautom, zasadzuje sa za odbornosť vo verejnej diskusii a chce ju vniesť aj do témy o pro-life. Bude hovoriť o pozíciah embryológie a detského lekára v Bratislave.
Halmkan

Lívia Halmkan

Lívia Halmkan založila neziskovú organizáciu Tlakový hrniec, ktorá prináša stredoškolským študentom debaty na kontroverzné témy, ako neplánované tehotenstvo, manželstvo a vzťahy, alebo pornografiu. Na BHD bude hovoriť o pornografii a sexualite z prostredia stredných škôl. Lívia žila takmer celý dospelý život v Anglicku, odkiaľ si priniesla manžela a dve deti. Momentálne žije v Banskej Bystrici.

Tomáš Kováčik

Tomáš Kováčik

Tomáš Kováčik, vysokoškolský pedagóg, ktorý momentálne pracuje v PR a marketingu a zároveň vedie pro-life organizáciu Asociácia za život a rodinu. Bol jedným z hovorcov Národného pochodu za život a člen petičného výboru referenda za rodinu. Nebojí sa ísť s pro-life postojmi na verejnosť ani do virtuálneho priestoru sociálnych sietí.
Labašová.jpg

Lucia Labašová

Lucia Labašová, mladá lekárka z Bratislavy, aktívna medzi vysokoškolskými študentmi, zakladateľka projektu 4life.

Martin Leidenfrost

Martin Leidenfrost

Oceňovaný rakúsky novinár (nar. 1972) píšuci pre denníky Štandard a Postoj a revue Imulz. V minulosti prispieval sj do rakúskeho denníka Die Presse, ten s ním však ukončil spoluprácu po jeho ostrej kritike viedenského Pridu. V minulosti žil viac rokov na Slovensku. Jeho texty sa okrem iného vyznačujú brilantnými porovnaniami života v rôznych európskych krajinách.

Jaroslava Trajerová

Jaroslava Trajerová

Jaroslava Trajerová, z českého "Hnutí pro život". Je vedúcou projektu "Nesoudíme, pomáhame", ktorý si získal popularitu a uznanie aj za hranicami Česka. Čím je tento projekt výnimočný? Aj o tom bude hovoriť J. Trajerová.