Irena Biháriová (podpredsedníčka PS)

Irena Biháriová (podpredsedníčka PS)

Irena Bihariová je právnička. Dlhoročne sa špecializuje na oblasť trestných činov extrémizmu vrátane problematiky cyberhate – protiprávnych prejavov nenávisti v online prostredí. Od roku 2009 vedie občianske združenie Ľudia proti rasizmu, v ktorom niekoľko rokov poskytovala bezplatnú právnu pomoc obetiam takzvaných „hate crimes“. Je podpredsedníčkou Výboru pre predchádzanie rasizmu a extrémizmu v gescii Ministerstva vnútra SR.