rabek.jpeg

František Rábek

Mons. František Rábek je slovenský rímskokatolícky biskup a prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V roku 2010 bol pápežom Benediktom XVI. menovaný za konzultora Kongregácie pre biskupov Svätej stolice a jej Úradu pre riadenie vojenských ordinariátov. V roku 2012 bol prijatý za riadneho člena Európskej akadémie vied a umení v rakúskom Salzburgu. Jeho biskupské heslo znie: Esto fidelis usque ad mortem - Byť verným až do smrti.