250px-JUDr_Pribyl.jpg

Stanislav Přibyl

O. Stanislav Přibyl je český katolícky kňaz a právnik. Po skončení magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej a krátkom pôsobení ako súdny čakateľ v Prahe vstúpil do kňazského seminára, absolvoval štúdium teológie a v r. 1996 bol vysvätený na kňaza Pražskej arcidiecézy. Aj po vysviacke ďalej pokračoval v štúdiách, o. i. získal titul Ph.D. na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej a tiež doktorát z kánonického práva na Pápežskej Lateránskej univerzite. V súčasnosti pôsobí ako docent kánonického práva na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a sudca Metropolitného cirkevného súdu v Prahe. Je tiež autorom viacerých odborných kníh a článkov. Pastoračne pôsobí ako rektor Kostola Nanebovzatia Panny Márie a sv. Karla Veľkého v Prahe, kde pravidelne celebruje v riadnej i mimoriadnej forme rímskeho obradu.