Miloslav_Szabo.JPG

Miloslav Szabó

Mgr. Miloslav Szabó, PhD. je slovenský historik a germanista zaoberajúci sa dejinami antisemitizmu, rasizmu a katolicizmu a vo všeobecnosti kultúrnymi dejinami v stredoeurópskom kontexte. Je autorom viacerých monografií a veľkého množstva odborných štúdií. Pôsobil na univerzitách a vo výskumných ústavoch v Berlíne, Viedni a Prahe a v Historickom ústave SAV. V súčasnosti je pracovníkom Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.