Vstupenku na BHD Konferenciu: Odkiaľ prichádzame si môžete kúpiťTU.

katrebová.jpg

Beáta Katrebová Blehová

V rokoch 1992 – 1993 študovala anglistiku a germanistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v rokoch 1993 – 2000 študovala politológiu, históriu, ruský jazyk a právo v kombinácii predmetov na Viedenskej Univerzite. V rokoch 2000 – 2004 absolvovala doktorandské štúdium na Inštitúte pre východoeurópske dejiny, Univerzita Viedeň. V rokoch 2000 – 2005 pracovala v Rakúskom inštitúte pre východnú a juhovýchodnú Európu a v rokoch 2004 – 2009 ako univerzitná asistentka na Inštitúte pre východoeurópske dejiny na Viedenskej univerzite. Od júla 2018 pracuje v Ústave pamäti národa. Je autorkou viac ako 30 vedeckých článkov, v ktorých sa zameriava na slovenské a medzinárodné dejiny v 20. storočí, protikomunistický odboj, československo-sovietske vzťahy, slovenský politický exil, protikomunistický odboj a pád komunizmu v medzinárodnom kontexte.

Letz.jpg

Róbert Letz

Prof.PhDr. Róbert Letz, PhD. je slovenský historik zaoberajúci sa politickými, cirkevnými a kultúrnymi dejinami Slovenska v 20. storočí. Po absolvovaní oboru filozofia-história na Filozofickej fakulte UK v roku 1991 krátko pôsobil na Historickom ústave SAV, no od roku 1992 je pracovníkom Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK, ktorú v súčasnosti aj vedie. Habilitoval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 1997, profesorom sa stal v roku 2004.

Miloslav_Szabo.JPG

Miloslav Szabó

Mgr. Miloslav Szabó, PhD. je slovenský historik a germanista zaoberajúci sa dejinami antisemitizmu, rasizmu a katolicizmu a vo všeobecnosti kultúrnymi dejinami v stredoeurópskom kontexte. Je autorom viacerých monografií a veľkého množstva odborných štúdií. Pôsobil na univerzitách a vo výskumných ústavoch v Berlíne, Viedni a Prahe a v Historickom ústave SAV. V súčasnosti je pracovníkom Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak studied political science and history at the universities of Cambridge, Oxford and Heidelberg. His interest in the history of Catholic thought is further developed as a PhD student at Charles University in Prague. As a lecturer he cooperates with the Ladislav Hanus Society and the Anton Neuwirth College. As a speechwriter, he has worked for several politicians, most recently for the Minister of Defence Jaroslav Naď. His book At Height to Depth: 33 Advice to Faithful Students in Bratislava, Oxford or elsewhere was published in September 2021.