MagdalenaMacutkova.jpg

Magdaléna Mačutková

Magdaléna Mačutková vyštudovala matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na UK v Bratislave. Patrila k skupine veriacich, ktorí krátko po vydaní Motu proprio Summorum Pontificum požiadali o pravidelné slávenie tridentskej omše v Bratislave. Už od detstva spievala v kostolných zboroch, v súčasnosti sprevádza slávenie tridentskej omše v Bratislave spevom gregoriánskeho chorálu. Spolu s manželom a troma deťmi žije v Bratislave-Petržalke.