Foto_Zavarsky_SHUR_2020.jpg

Svorad Zavarský

Svorad Zavarský je filológ-neolatinista. Od roku 2002 sa profesionálne venuje latinskej literatúre písanej na Slovensku v 16. až 19. storočí. Jedným z ťažísk jeho dlhoročného bádateľského záujmu je dielo a myslenie slovenského jezuitu Martina Svätojánskeho (1633-1705), ktoré prezentoval na početných konferenciách v zahraničí a vo viacerých medzinárodných publikáciách. Za výskum recepcie Svätojánskeho diela vo Veľkej Británii získal v roku 2014 cenu Michael Williams Award od britskej historickej spoločnosti Catholic Record Society. Kolektívna monografia o polemickoteologických kódoch v žánroch staršej literatúry, ktorú pripravil na vydanie v britskom vydavateľstve v roku 2016, bola ocenená Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied ako „špičková vedecká monografia SAV“. Je predsedom medzinárodnej vedeckej spoločnosti pre výskum latinskej kultúry slovanských národov.