zuzana-brixova.jpg

Zuzana Brixová

Zuzana Brixová, LLM. je odborníčkou na medzinárodné a európske právo v ľudsko-právnej oblasti. V minulosti pôsobila ako hlavný štátny radca v Kancelárii zástupcu SR pred súdmi EÚ Ministerstva spravodlivosti SR. Pracovala pre spoločnosť Konferenciu biskupov Slovenska či ADF International, kde sa venovala ľudsko-právnym otázkam z pohľadu európskeho a medzinárodného práva. Zuzana Brixová ukončila magisterský program právo (Master of Law) na KU Leuven v Belgicku s vyznamenaním. Stážovala v Európskom parlamente v Bruseli či Helsinskom výbore pre ľudské práva vo Varšave. V súčasnosti je riaditeľkou odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Jej hlavnými prioritami v tejto oblasti sú riešenie domáceho násilia, zjednodušenie života pracujúcich matiek a platové zrovnoprávnenie mužov a žien. Pripravila Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021-2027 a príslušný Akčný plán, ktoré o. i. rátajú aj s uzákonením systémovej podpory pre bezpečné ženské domy, lepšou ochranou obetí násilia na ženách cez rozšírenie Antidiskriminačného zákona či právnym nárokom na miesto v materskej škole pre dieťa od troch rokov.