Verejný muž - súkromná žena, to je tradičné rozdelenie rodinných rolí. Mnohé ženy však dnes cítia poslanie byť aktívne aj vo verejnom živote. Hoci súčasná kultúra povzbudzuje ženy k verejnej angažovanosti, oveľa menej sa hovorí o tom, čo všetko musia ženy, ktoré sa rozhodnú pre verejnú dráhu, obetovať a zvládnuť: stratu súkromia, negatívne dopady na najbližšiu rodinu, nedostatok času na zabezpečenie fyzickej, psychologickej i duchovnej roviny vo svojom živote.

Aufrichtova.jpg

Zuzana Aufrichtová

Zuzana Aufrichtová je rodená Staromešťanka a v súčasnosti zastáva funkciu starostky Starého mesta v Bratislave. V minulosti pôsobila ako poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja. Vyštudovala architektúru–urbanizmus a takmer 20 rokov sa venuje územnému rozvoju a manažmentu rozvojových projektov. Svojho času skritizovala netransparentné procesy na bratislavskom magistráte ako jeho odborná zamestnankyňa, kvôli čomu musela následne z magistrátu odísť. Za svoje hlavné priority vo svojej aktuálnej funkcií považuje bezpečnosť, zlepšovanie verejných priestorov, transparentnosť a efektívnosť. Má tri deti. Svoj voľný čas najradšej venuje rodine.

zuzana-brixova.jpg

Zuzana Brixová

Zuzana Brixová, LLM. je odborníčkou na medzinárodné a európske právo v ľudsko-právnej oblasti. V minulosti pôsobila ako hlavný štátny radca v Kancelárii zástupcu SR pred súdmi EÚ Ministerstva spravodlivosti SR. Pracovala pre spoločnosť Konferenciu biskupov Slovenska či ADF International, kde sa venovala ľudsko-právnym otázkam z pohľadu európskeho a medzinárodného práva. Zuzana Brixová ukončila magisterský program právo (Master of Law) na KU Leuven v Belgicku s vyznamenaním. Stážovala v Európskom parlamente v Bruseli či Helsinskom výbore pre ľudské práva vo Varšave. V súčasnosti je riaditeľkou odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Jej hlavnými prioritami v tejto oblasti sú riešenie domáceho násilia, zjednodušenie života pracujúcich matiek a platové zrovnoprávnenie mužov a žien. Pripravila Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021-2027 a príslušný Akčný plán, ktoré o. i. rátajú aj s uzákonením systémovej podpory pre bezpečné ženské domy, lepšou ochranou obetí násilia na ženách cez rozšírenie Antidiskriminačného zákona či právnym nárokom na miesto v materskej škole pre dieťa od troch rokov.

iva-mrvova.jpg

Iva Mrvová

Iva Mrvová je reportérka. Navštívila viaceré krajiny blízkeho východu, kde skúmala náboženský extrémizmus. Počas vojny s Islamským štátom dokumentovala v Iraku záchranu jezídskych žien. V súčasnosti sa na doktoráte v Brne a Viedni venuje výskumu deradikalizácie Rakúskych bojovníkov ISIS a popri tom publikuje v konzervatívnom denníku Postoj. V minulosti publikovala na portáli Aktuality.sk, v denníku SME či týždenníku .týždeň. V súčasnosti taktiež pracuje na knihe o Slovákoch, ktorí pomáhali so záchranou žien pred Islamským štátom. Ako sama o sebe hovorí, „zaujíma ju medzináboženský, ale hlavne medziľudský dialóg“.

Monika Klobušická.png

Monika Klobušická

Mgr. Mgr. Monika Klobušická vyštudovala politológiu na Trnavskej univerzite a právo na Bratislavskej vysokej škole práva (súčasť Paneurópskej vysokej školy). V štátnom sektore pracovala na tlačovom oddelení Ministerstva spravodlivosti SR a ako riaditeľka tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR, kde bola zodpovedná za celkovú stratégiu a komunikáciu inštitúcie. Je spoluzakladateľkou agentúry Devon Communication, v ktorej pôsobí od roku 2011. Je tiež spoluzakladateľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa a v súčasnosti je členom jeho čestnej rady.