Monika Klobušická.png

Monika Klobušická

Mgr. Mgr. Monika Klobušická vyštudovala politológiu na Trnavskej univerzite a právo na Bratislavskej vysokej škole práva (súčasť Paneurópskej vysokej školy). V štátnom sektore pracovala na tlačovom oddelení Ministerstva spravodlivosti SR a ako riaditeľka tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR, kde bola zodpovedná za celkovú stratégiu a komunikáciu inštitúcie. Je spoluzakladateľkou agentúry Devon Communication, v ktorej pôsobí od roku 2011. Je tiež spoluzakladateľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa a v súčasnosti je členom jeho čestnej rady.