• Nabádajú knihy "Láske sa treba učiť" k predčasnej sexualizácii detí? 
  • Ako a kedy rozprávať s deťmi o sexualite?
  • Ako integrovať sexualitu do výchovy k manželstvu a rodičovstvu?

Vydaním kníh Láske sa treba učiť od talianskych autorov Ezia Acetiho a Stefanie Caglianiovej sa otvorila nielen v slovenskom katolíckom prostredí búrlivá debata o sexuálnej výchove detí. Podľa slov autorov majú knihy pomôcť rodičom viesť ich deti k lepšiemu pochopeniu emócií, vzťahov a sexuality. Trnavský arcibiskup  Orosch však už prvý diel knihy zakázal v Trnavskej arcidiecéze z dôvodu predčasnej sexualizácie detí a podprahového podsúvania prvkov LGBT. Subkomisia KBS následne dáva odmietavé stanovisko pre obe knihy. 

Dvaja autori, Anton Chromík aj Tomáš Lenz, ktorý už publikovali svoje komentáre k obom dielom na internete, budú diskutovať s teologičkou Andrejou Mikolášikovou z rodinného portálu Zastolom.sk tak o daných knihách ako aj o spôsoboch ako najlepšie integrovať sexualitu vo výchove k manželstvu a rodičovstvu.  Diskusiu obohatí svojimi skúsenosťami z prostredia slovenských škôl aj Lívia Halkman z projektu Tlakový hrniec. 

Halmkan

Lívia Halmkan

Lívia Halmkan založila neziskovú organizáciu Tlakový hrniec, ktorá prináša stredoškolským študentom debaty na kontroverzné témy, ako neplánované tehotenstvo, manželstvo a vzťahy, alebo pornografiu. Na BHD bude hovoriť o pornografii a sexualite z prostredia stredných škôl. Lívia žila takmer celý dospelý život v Anglicku, odkiaľ si priniesla manžela a dve deti. Momentálne žije v Banskej Bystrici.

chromík.jpg

Anton Chromík

Vlastní právnickú kanceláriu, ktorá sa venuje pracovnému právu, právam zamestnancov, kolektívnemu vyjednávaniu, trestnému, občianskemu a ústavnému právu, právu na život a právam rodín. Spoluzakladateľ občianskeho združenia Aliancia za rodinu a súčasný predseda.

lencz.jpg

Tomáš Lencz

Absolvent FIIT STU v odbore Elektronické počítače a v súčasnosti pracuje ako informatik. Je manželom a otcom piatich detí. S manželkou Katarínou sú zapojení do programov pre manželov a snúbencov. Tomáš Lencz napísal reakciu na zákaz kníh Láske sa treba učiť.

mikolasikova.jpg

Andrea Mikolášiková

ThLic. Andrea Mikolášiková je spoluzakladateľka portálu zastolom.sk. Študovala katolícku teológiu na Trnavskej univerzite v Bratislave a Katholieke Universiteit Leuven (Belgicko). Následne získala licenciát so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny na International Theological Institute Trumau (Rakúsko). Je vydatá, má štyri deti.

Monika Klobušická.png

Monika Klobušická

Mgr. Mgr. Monika Klobušická vyštudovala politológiu na Trnavskej univerzite a právo na Bratislavskej vysokej škole práva (súčasť Paneurópskej vysokej školy). V štátnom sektore pracovala na tlačovom oddelení Ministerstva spravodlivosti SR a ako riaditeľka tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR, kde bola zodpovedná za celkovú stratégiu a komunikáciu inštitúcie. Je spoluzakladateľkou agentúry Devon Communication, v ktorej pôsobí od roku 2011. Je tiež spoluzakladateľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa a v súčasnosti je členom jeho čestnej rady.