Pat Fagan

Pat Fagan

Patrick „Pat“ Fagan je riaditeľom Marriage and Religion Research Institute (Inštitút pre výskum manželstva a náboženstva), skúmajúceho vplyv manželstva, rodiny a náboženstva na deti, dospelých a na spoločnosť ako takú. Pat Fagan svoju kariéru začal ako učiteľ v Írsku a neskôr pracoval ako psychológ v Kanade. V osemdesiatych rokoch sa presunul z klinickej sféry do verejného života – pôsobil so senátorom Danom Coatsom z Indiany, až bol napokon dosadený ako námestník pomocného tajomníka pre rodinnú a komunitnú politiku na Ministerstve zdravotníctva a sociálnych služieb Spojených štátov vo vláde prezidenta Busha staršieho.