en sk
Je rozdiel vo výchove dieťaťa homosexuálnym alebo heterosexuálnym párom? Čo na to hovoria sociologické výskumy? Je pre spoločnosť prínosné byť skôr skeptickou?
Pred 20 rokmi sociológovia otvorene a sebavedomo tvrdili, že rodiny, kde sú manželmi muž a žena, sú stabilnejšie a poskytujú svojim členom určitý sociálny benefit. Dnes sa však tento názor presunul do neutrálnej zóny alebo až otvorenej podpory tzv. „alternatívnych“ rodín. Čo sa zmenilo? Je pravda, že homosexuálne páry poskytujú deťom v priemere rovnako dobrú starostlivosť ako heterosexuálne? Práve táto otázka je ťažiskom výskumu prof. Regnerusa. Dá sa vôbec za 20 rokov poprieť to, čo sa považovalo za „normálne“ historicky až doteraz? Regnerus sa voči tomuto „novému normálnu“ stavia skepticky. Vo svojom výskume poukazuje na to, ako moderná sociológia zakrýva niektoré empirické fakty, a že sociálne zázemie (aj z biologického hľadiska) má významný vplyv na rozvoj dieťaťa.
Mark Regnerus

Mark Regnerus

Mark Regnerus is a professor of sociology at the University of Texas at Austin and a senior fellow at the Austin Institute for the Study of Family and Culture. His main fields of interest are sexual behavior, relationship dynamics, and religion. His article "Sex is Cheap"was the ninth-most downloaded article at Slate in 2011.His books include Premarital Sex in America: How Young Americans Meet, Mate, and Think about Marrying, Forbidden Fruit: Sex and Religion in the Lives of American Teenagers,and Cheap Sex: The Transformation of Men, Marriage, and Monogamy,all published by Oxford University Press. He and his wife Deeann have three children.