Q11A6634

SLH organizuje verejnú zbierku s názvom „Podpora festivalu Bratislavské Hanusove dni“ pod registrovým číslom 101-2022-107484 (ďalej len „zbierka“), ktorá sa bude vykonávať v období od 15. 06. 2022 do 30. 06. 2022 v Bratislave, v mestskej časti Staré Mesto, v Pálffyho paláci, Zámocká 47, prostredníctvom predaja predmetov, zbieraním do prenosných pokladničiek a zasielaním dobrovoľných príspevkov prostredníctvom platobného terminálu, ktorý bude umiestnený na mieste vykonávania zbierky.